Локальний потенціал та сталий розвиток туризму в Карпатах

Локальний потенціал та сталий розвиток туризму в Карпатах

Карпати – один з головних гірських масивів Європи. Як і для інших гірських районів, вони характеризуються набагато менш сприятливими умовами ведення господарства, ніж низинні райони. Це пояснюється, зокрема, гіршими кліматичними та ґрунтовими умовами, обмеженим доступом до комунікацій, слабким рівнем розвитку інфраструктури та часто периферійним розташуванням населених пунктів. Наслідком цього є явище депопуляції сільських територій. У той же час Карпати славляться своєю багатою природною та культурною спадщиною, а туризм, що використовує ці цінності, є однією з основних і найбільш швидкозростаючою галуззю економіки регіону. Туристичний сектор у туристичних регіонах та напрямках має велику силу економічного, соціального та навіть політичного впливу. Мультиплікаційний ефект у туризмі має особливе значення. Економічні вигоди наступають завдяки надходженням коштів від туристів, інвестиціям у створення туристичної інфраструктури, розвитку підприємництва та створенню нових робочих місць. Але розвиток туризму повинен бути продуманим та планомірним. Він повинен гарантувати збереження природи і не порушувати культурну самобутність, звичаї та спосіб життя місцевих громад, а також забезпечувати їм частку доходу від туризму. Ця модель відповідає ідеї сталого туризму, яка, у свою чергу, посилається на ідею сталого розвитку. Важливим інструментом реалізації ідеї сталого туризму в Карпатах є Рамкова конвенція про захист та сталий розвиток Карпат (Карпатська конвенція), яка визначає основні політичні цілі, що сприяють інтегрованому підходу до природної та культурної спадщини Карпат. Її метою є проведення комплексної політики та співпраці щодо захисту та сталого розвитку Карпат, що, в свою чергу, має призвести до поліпшення якості життя, зміцнення місцевої економіки та місцевих громад, а також до збереження природних цінностей та культурної спадщини. Детальні питання щодо імплементації Карпатської конвенції в галузі туризму визначені в Протоколі про сталий туризм до Рамкової конвенції про захист та сталий розвиток Карпат, складеному в Братиславі 27 травня 2011 року, метою якого є посилення та сприяння співпраці з метою розвитку туризму в Карпатах на користь теперішніх та майбутніх поколінь з метою максимізації вигод від туризму для біорізноманіття, екосистем та соціально-економічного розвитку, водночас зменшуючи негативний екологічний та соціально-економічний наслідки від туризму. Важливу роль у контексті вищезазначених питань відіграє проект «Карпати об’єднати» – механізм консультацій та співпраці щодо імплементації Карпатської конвенції. Його метою є захист та стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття Карпат шляхом підтримки імплементації положень Карпатської конвенції. Передбачається, що наслідки проектної діяльності включатимуть: захист біологічного та ландшафтного різноманіття Карпат, стійкий розвиток туризму в Карпатах, полегшення доступу до інформації про них та створення мережі для обміну інформацією, а також забезпечення участі громадськості у реалізації Карпатської конвенції шляхом створення широкої платформи для публічних консультацій та підтримки роботи тематичних робочих груп. Стратегія розвитку сталого туризму в Карпатах, прийнята у 2014 році, визначає три основні цілі на десятиліття 2014-2024 років. По-перше, створення умов для підтримки туристичних продуктів та послуг, зокрема, розробка системи популяризації Карпат як регіону, придатного для туризму. По-друге, розвиток управління туризмом, що враховує потреби місцевого населення та економіки, а також збереження природної та культурної спадщини.

Одним із важливих елементів впровадження і реалізації положень Карпатської конвенції є створення комунікативних платформ з метою пошуку і обговорення механізмів розвитку спільного європейського регіону. Однією з таких комунікативних платформ є Східноєвропейський Форум гостинності і курортології, котрий щорічно на початку року проходить в українському курортному місті Трускавець. Сформовані постійні дискусійні панелі з трьома основними темами:

  1. Інфраструктура Карпат та її розвиток
  2. Екологія в Карпатах і її значення та вплив для розвитку туризму
  3. Розвиток курортних населених пунктів Карпат

Питання, котрі піднімаються та обговорюються представниками влади, місцевого самоврядування, депутатами усіх рівнів, представниками громадських організацій, котрі є учасниками Форуму, є дуже важливими і актуальними для всього європейського регіону Карпат та відповідають духу Карпатської конвенції, – зауважує голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» і засновник Форуму Іван Цегенько.

Адже тільки спільними зусиллями та конструктивними пропозиціями, враховуючи колективні напрацювання та ідеї, ми можемо закласти фундамент для створення передумов для комфортного, безпечного і якісного життя в Карпатах.