Forum

WSCHODNIOEUROPEJSKIE FORUM «KRYSZTAŁOWY LOTOS»

Wschodnioeuropejskie Forum Gościnności i Balneologii – to platforma komunikacyjna uczęstnikami której są przedstawicieli rządu, samorządów, korpusu dyplomatycznego, biznesu i środowiska publicznego krajów Europy Wschodniej w celu wymiany doświadczeń, komunikowania się, omawiania zagadnień i sposobów rozwoju hotelarstwa i balneologii we Wschodniej Europie. Ważnym aspektem jest omówienie rozwoju atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej krajów Europy Wschodniej, a w szczególności regionu Karpackiego.

Ogólnym celem Forum jest utworzenie stałej, corocznej, popularnej w Europie Wschodniej, platformy komunikacyjnej w celu promocji atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Karpat oraz innych regionów Europy. Na Forum zapraszani są także przedstawiciele samorządów lokalnych, miast uzdrowiskowych, zarządcy i właściciele sfery hotelarskiej i restauracyjnej, placówek rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych Ukrainy, Polski, Słowacji, Rumunii, Węgier i innych krajów.

Forum tradycyjnie trwa dwa dni. Pierwszy dzień odbędzie się w formie 3 głównych sesji plenarnych, których tematyka została opracowana i poruszona na poprzednich Forach:

  1. “Rozwój regionu Karpackiego Europy. Turystyka, infrastruktura i granice “
  2. „Perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w miastach Europy Wschodniej i regionu Karpackiego”
  3. „Ekologia w Karpatach, jej wpływ na obecny stan źródeł mineralnych, termalnych i innych kurortnych zasobów”

Na podstawie wyników spotkań podejmowane są deklaratywne decyzje i intencje, podpisywane są również inne dokumenty.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum następuje uroczyste wręczenie corocznej nagrody „Kryształowy Lotos” osobom, instytucjom i wydarzeniom najlepiej promującym region Karpacki Europy. Przewodniczącym Odznaki jest polski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Honorowym Przewodniczącym Odznaczenia jest prof. Wołodymyr Kozyavkin, autor unikalnej techniki rehabilitacji dla dzieci z porażeniem mózgowym, Bohater Ukrainy.

Drugiego dnia Forum odędzie się konferencja z prezentacją medyczną. Program konferencji obejmuje zapoznanie się z nowoczesnymi metodami rehabilitacji i rehabilitacji karpackich uzdrowisk Ukrainy, Polski, Węgier, Słowacji, w tym z metodami rehabilitacji zakodowanej. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń.

Założyciel Forum: Międzynarodowe Centrum «Europejska integracja Ukrainy»

Stały partner organizacyjny: Karpackie Biuro Współpracy Ukraińsko-Polskiej

http://evrointegracia.org.ua/ http://crystal-lotus.pro/ k.t.: +38 067 9281112 (Viber, WhatsApp)