PROGRAM

III WSCHODNIOEUROPEJSKI FORUM „KRYSZTALOWY LOTOS”
7 marca 2022 Hotel Arłamów

11.00 – 12.00 – rejestracja na wydarzenie
12.00 – 12.20 – początek, słowa powitalne
12.20 – 13.20 – pierwsze posiedzenie:

«Ekologia w Karpatach i jej wpływ na współczesny rozwój Europy Wschodniej»

13.10 – 14.10 – drugie posiedzenie:

«Perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w miastach regionu Karpackiego»

14.10 – 14.20 – podpisanie wspólnej deklaracji
14.20 – 15.00 – przerwa kawowa
15.00 – 15.20 – prezentacja miasta Sanoka
15.20 – 15.40 – występy honorowych gości
15.40 – 16.40 – trzecie posiedzenie:

«Rozwój atrakcyjności inwestycyjnej regionu karpackiego Europy. Infrastruktura i granice»

16.40 – 17.00 – występy finałowe
17.00 – 17.10 – przerwa
17.10 – 19.00 – wręczenie odznaki «Lotos Krysztalowy»